line:chayen001

10 ร้านบรรยากาศดี เชียงราย

เติมเต็มความสุขของทริปท่องเที่ยวเชียงรายของคุณ กับร้านอาหารเชียงรายซึ่งถูกยกให้เป็นร้านบรรยากาศดีเชียงราย ที่มาถึงถิ่นเมื่อไรใคร ๆ ก็ต่างแนะนำให้ไปเยือนดูสักครั้ง ด้วยวิวธรรมชาติที่สวยงาม การแต่งร้านที่โดนใจ จนทำให้การมาเที่ยวของคุณในครั้งนี้นั้นเต็มไปด้วยความประทับใจ
1.ไร่ชาฉุยฟง
2.ภูภิรมย์
3.มโนรมย์
4.Hacienda Coffee
5.sweet maesalong
6.Ryokan Cafe
7.The wanderer
8.ลีลาวดี
9.waterside
10.sawanbondin