line:chayen001

สวยงาม ยามเย็น 🤩🤩
มาเที่ยวเชียงรายแล้ว ไม่ได้มาเที่ยวตรงนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะครับ….

อยู่ใกล้ใกล้ริมน้ำกกจังหวัดเชียงรายบริเวณรอบรอบตัวเมืองเชียงราย เปิด Google Maps มาแป๊บเดียวถึง